شهر
سال ساخت
متراژ زمین
امکانات
قیمت

در خواست مشاوره

فرم در خواست مشاوره

مجردمتاهل

توضیحات تکمیلی

بلهخیر
تصمیم قطعی و آماده برای اقدامدر حال تحقیقات تکمیلیدر حال تحقیقات اولیهصرفا جهت اطلاع، قصد جدی ندارم
آماده استتکمیل در آینده
در اولین فرصتدر سال جاری میلادیسال آینده میلادیسال های آینده
اخذ اقامت ترکیهاخذ شهروندی ترکیه (گذرنامه)سرمایه گذاریهالیدی هومغیره

آپارتمانویلازمینتجاری
بلهخیر
بلهخیر
شخصا اقدام خواهم کردبه کمک شما نیازمندم
بلهخیر
سایت پاراموتاینستاگرامتلگرامسایت های دیگرمعرفی دوستانایمیل/خبرنامهسایر
بلهخیر
پیرامون اطلاعات کاملتر از پروژه مورد نظرپیرامون قوانین جدید اخذ شهروندی ترکیهپیرامون هزینه های زندگیپیرامون هزینه های فرآیند اخذ اقامتپیرامون شرایط فرهنگی و اجتماعیپیرامون بازدید از پروژهپیرامون شرایط فروش ملک
پیرامون نحوه پرداخت و انتقال وجهپیرامون امور حقوقی و انتقال سندپیرامون استفاده از تسهیلات بانکیپیرامون انواع اخذ اقامت ترکیهپیرامون اخذ اقامت دائم پس از خرید ملکپیرامون ثبت شرکت و سرمایه گذاری در ترکیهسایر موراد
بلهخیر
تمامی اطلاعات این فرم که توسط شما به منظور بررسی شرایط مهاجرت، سرمایه گذاری و یا اخذ شهروندی جمهوری ترکیه تکمیل و برای این مجموعه ارسال می شود کاملا محرمانه تلقی شده و فقط به منظور بررسی شرایط شما توسط این مجموعه استفاده خواهد شد.
این اطلاعات با هیچ ارگان دولتی، شخصی، شرکت های تبلیغاتی و یا انجمن های صنفی مشابه در میان گذاشته نخواهد شد. در صورت تائید و رضایت شما از این موارد، دکمه ثبت و ارسال را کلیک کنید.