شهر
سال ساخت
متراژ زمین
امکانات
قیمت

ملک های پر طرفدار

فیلتر
مرتب سازی توسط

کد ملک 1194

₺225.000/شروع قیمتها از
₺225.000/شروع قیمتها از

کد ملک 4122

₺750.000/شروع قیمتها از
₺750.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1193

₺485.000/شروع قیمتها از
₺485.000/شروع قیمتها از

کد ملک 3123

₺5.500/شروع قیمتها از متری
₺5.500/شروع قیمتها از متری

کد ملک 1191

₺385.000/شروع قیمتها از
₺385.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1190

₺540.000/شروع قیمتها از
₺540.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1189

₺760.000/شروع قیمتها از
₺760.000/شروع قیمتها از

کد ملک 4121

₺1.250.000/شروع قیمتها از
₺1.250.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1174

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

کد ملک 3124

₺137.000/شروع قیمتها از
₺137.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1172

₺450.000/شروع قیمتها از
₺450.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1171

₺425.000/شروع قیمتها از
₺425.000/شروع قیمتها از