شهر
سال ساخت
متراژ زمین
امکانات
قیمت

ملک های آنکارا

فیلتر
مرتب سازی توسط

کد ملک 1183

₺930.000/شروع قیمتها از
₺930.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1179

₺725.000/شروع قیمتها از
₺725.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1196

₺265.000/شروع قیمتها از
₺265.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1188

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

کد ملک 1187

₺140.000/شروع قیمتها از
₺140.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1186

₺760.000/شروع قیمتها از
₺760.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1185

₺483.000/شروع قیمتها از
₺483.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1184

₺195.000/شروع قیمتها از
₺195.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1182

₺730.000/شروع قیمتها از
₺730.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1181

₺435.000/شروع قیمتها از
₺435.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1180

₺335.000/شروع قیمتها از
₺335.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1178

₺320.000/شروع قیمتها از
₺320.000/شروع قیمتها از
۱ ۲