شهر
سال ساخت
متراژ زمین
امکانات
قیمت

ملک های آنکارا

فیلتر
مرتب سازی توسط

کد ملک 1188

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

کد ملک 1187

₺140.000/شروع قیمتها از
₺140.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1186

₺760.000/شروع قیمتها از
₺760.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1185

₺483.000/شروع قیمتها از
₺483.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1184

₺195.000/شروع قیمتها از
₺195.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1183

₺930.000/شروع قیمتها از
₺930.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1182

₺730.000/شروع قیمتها از
₺730.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1181

₺435.000/شروع قیمتها از
₺435.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1180

₺335.000/شروع قیمتها از
₺335.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1179

₺725.000/شروع قیمتها از
₺725.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1178

₺320.000/شروع قیمتها از
₺320.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1177

₺325.000/شروع قیمتها از
₺325.000/شروع قیمتها از
۱ ۲