شهر
سال ساخت
متراژ زمین
امکانات
قیمت

ملک های آنتالیا

فیلتر
مرتب سازی توسط

کد ملک 1174

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

کد ملک 3124

₺137.000/شروع قیمتها از
₺137.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1172

₺450.000/شروع قیمتها از
₺450.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1171

₺425.000/شروع قیمتها از
₺425.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1170

₺250.000/شروع قیمتها از
₺250.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1169

₺461.000/شروع قیمتها از
₺461.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1166

₺250.000/شروع قیمتها از
₺250.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1164

₺460.000/شروع قیمتها از
₺460.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1163

₺367.000/شروع قیمتها از
₺367.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1162

₺700.000/شروع قیمتها از
₺700.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1161

₺690.000/شروع قیمتها از
₺690.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1160

₺275.000/شروع قیمتها از
₺275.000/شروع قیمتها از
۱ ۲ ۳