شهر
سال ساخت
متراژ زمین
امکانات
قیمت

ملک های ازمیر

فیلتر
مرتب سازی توسط

کد ملک 1165

₺300.000/شروع قیمتها از
₺300.000/شروع قیمتها از

کد ملک 4124

₺2.200.000/شروع قیمتها از
₺2.200.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1202

₺490.000/شروع قیمتها از
₺490.000/شروع قیمتها از

کد ملک 4123

₺450.000/شروع قیمتها از
₺450.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1201

₺350.000/شروع قیمتها از
₺350.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1200

₺365.000/شروع قیمتها از
₺365.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1197

₺220.000/شروع قیمتها از
₺220.000/شروع قیمتها از

کد ملک 4122

₺750.000/شروع قیمتها از
₺750.000/شروع قیمتها از

کد ملک 4121

₺1.250.000/شروع قیمتها از
₺1.250.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1155

$125,000/شروع قیمتها از
$125,000/شروع قیمتها از

کد ملک 1153

₺262.000/شروع قیمتها از
₺262.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1152

₺425.000/شروع قیمتها از
₺425.000/شروع قیمتها از
۱ ۲