شهر
سال ساخت
متراژ زمین
امکانات
قیمت

املاک

فیلتر
مرتب سازی توسط

کد ملک 1255

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

کد ملک 4111

₺850.000/شروع قیمتها از
₺850.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1122

₺609.000/شروع قیمتها از
₺609.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1150

₺1.300.000/شروع قیمتها از
₺1.300.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1144

₺5.000.000/شروع قیمتها از
₺5.000.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1141

₺490.000/شروع قیمتها از
₺490.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1121

₺285.000/شروع قیمتها از
₺285.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1113

₺630.000/شروع قیمتها از
₺630.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1120

₺433.000/شروع قیمتها از
₺433.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1261

₺1.200.000/شروع قیمتها از
₺1.200.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1260

₺290.000/شروع قیمتها از
₺290.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1259

₺650.000/شروع قیمتها از
₺650.000/شروع قیمتها از