شهر
سال ساخت
متراژ زمین
امکانات
قیمت

ملک های آماده تحویل

فیلتر
مرتب سازی توسط

کد ملک 1257

₺225.000/شروع قیمتها از
₺225.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1256

₺650.000/شروع قیمتها از
₺650.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1255

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

کد ملک 1254

₺295.000/شروع قیمتها از
₺295.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1253

₺173.000/شروع قیمتها از
₺173.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1252

₺400.000/شروع قیمتها از
₺400.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1251

₺310.000/شروع قیمتها از
₺310.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1246

₺470.000/شروع قیمتها از
₺470.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1245

₺530.000/شروع قیمتها از
₺530.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1242

₺325.000/شروع قیمتها از
₺325.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1241

₺245.000/شروع قیمتها از
₺245.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1239

₺650.000/شروع قیمتها از
₺650.000/شروع قیمتها از