شهر
سال ساخت
متراژ زمین
امکانات
قیمت

ملک های آپارتمان

فیلتر
مرتب سازی توسط

کد ملک 1255

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

کد ملک 1122

₺609.000/شروع قیمتها از
₺609.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1150

₺1.300.000/شروع قیمتها از
₺1.300.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1144

₺5.000.000/شروع قیمتها از
₺5.000.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1141

₺490.000/شروع قیمتها از
₺490.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1121

₺285.000/شروع قیمتها از
₺285.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1113

₺630.000/شروع قیمتها از
₺630.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1120

₺433.000/شروع قیمتها از
₺433.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1261

₺1.200.000/شروع قیمتها از
₺1.200.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1260

₺290.000/شروع قیمتها از
₺290.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1259

₺650.000/شروع قیمتها از
₺650.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1258

₺320.000/شروع قیمتها از
₺320.000/شروع قیمتها از