شهر
سال ساخت
متراژ زمین
امکانات
قیمت

ملک های آپارتمان

فیلتر
مرتب سازی توسط

کد ملک 1258

₺320.000/شروع قیمتها از
₺320.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1257

₺225.000/شروع قیمتها از
₺225.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1256

₺650.000/شروع قیمتها از
₺650.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1255

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

کد ملک 1254

₺295.000/شروع قیمتها از
₺295.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1253

₺173.000/شروع قیمتها از
₺173.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1252

₺400.000/شروع قیمتها از
₺400.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1251

₺310.000/شروع قیمتها از
₺310.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1250

₺235.000/شروع قیمتها از
₺235.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1249

₺269.000/شروع قیمتها از
₺269.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1248

₺220.000/شروع قیمتها از
₺220.000/شروع قیمتها از

کد ملک 1247

₺138.000/شروع قیمتها از
₺138.000/شروع قیمتها از